หน้าเเรก ดนตรีไทย ดนตรีสากล ผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

วงชาร์โด (Shadow) 

 

 

            

5. วงชาร์โด (Shadow) เป็นวงดนตรีขนาดเล็ก เริ่มก่อตั้งเมื่อประมาณ  20 ปีมานี่เองในอเมริกา

วงดนตรีประเภทนี้ที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือคณะThe Beattle หรือสี่เต่าทอง

เครื่องดนตรีในสมัยแรก  มี 4 ชิ้น  คือ

1. กีตาร์เมโลดี้ (หรือกีตาร์โซโล)

  2. กีตาร์คอร์ด 

3. กีตาร์เบส 

 4. กลองชุด

วงชาโดว์ ในระยะหลังได้นำออร์แกนและพวกเครื่องเป่า เช่น แซกโซโฟน  ทรัมเป็ตทรอมโบนเข้ามาผสม  และบางทีอาจมี ไวโอลินผสมด้วย

 เพลงของพวกนี้ส่วนใหญ่จะเร่าร้อน  ซึ่งได้รับความนิยมมากในหมู่วัยรุ่น  โดยเฉพาะเพลงประเภท  อันเดอร์กราว

 

 

 

 

กลับข้างบน


 

 
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดย   นายประทีป  ศรีกุล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ   33000 
เสนออาจารย์วันฉลอง  เศรษฐบุตร   กลุ่มสาระการเรียนคอมพิวเตอร์ Email:phrateep_tao@hotmail.com